Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Điểm Phúc Lợi - Uy Trấn Giang Sơn

  • Trang chủ
  • > Điểm Phúc Lợi - Uy Trấn Giang Sơn

Quý nhân sĩ thân mến,

Phúc Lợi Kim Đơn mang đến nhiều cơ hội quý báu dành cho các nhân sĩ khi tham gia bôn tẩu giang hồ tại Võ Lâm Luận Kiếm, Điểm tích lũy kim đơn của các chư vị có thể đổi được nhiều phần quà hấp dẫn từ Lễ Quan, uy trấn giang sơn

Thời gian và điều kiện 

Thời gian diễn ra : 13H 11/08/2018

Đối tượng tham gia : Tất cả các nhân sĩ tham gia máy chủ Chiến Định Giang Sơn

Yêu cầu : Hàng trang 2x3 ô

NPC liên quan : Lễ Quan thành thị và thôn trấn

Vật phẩm liên quan : Phúc Lợi Lễ Hộp (không khóa, không HSD)

Nguồn gốc : Tham gia các tính năng, hoạt động 

Sử dụng Phúc Lợi Lễ Hộp : nhận được ngẫu nhiên 1 trong 6 Phúc Lợi Đơn (khóa vĩnh viễn)

Phúc Lợi Đơn - Thần Mã

Phúc Lợi Đơn - Thần Mã : Sử dụng nhận được ngẫu nhiên số điểm tích lũy từ 50 - 100 điểm Phúc Lợi - Thần  Mã

Lưu Ý : Vật phẩm không khóa và đều có thời hạn 15 ngày kể từ lúc nhận, điểm tích lũy được cộng dồn liên tiếp

Điểm Tích Lũy Thú Cưỡi (15 ngày)
3.000 Ô Vân Đạp Tuyết
7.000 Xích Thố
12.000 Tuyệt Ảnh 
18.000 Đích Lô 
26.000 Chiếu Dạ Ngọc Sư tử
38.000 Phi Vân

Phúc Lợi Đơn - Hồng Ảnh

Phúc Lợi Đơn - Hồng Ảnh : Sử dụng nhận được ngẫu nhiên số điểm tích lũy từ 50 - 100 điểm Phúc Lợi - Hồng Ảnh

Lưu Ý : Vật phẩm không khóa và đều có thời hạn 15 ngày kể từ lúc nhận, điểm tích lũy được cộng dồn liên tiếp

Điểm Tích Lũy Trang Bị (15 ngày)
3.000 Hồng Ảnh Kiếm Bài
7.000 Hồng Ảnh Mục Túc
12.000 Hồng Ảnh Tụ Chiêu
18.000 Hồng ảnh Thẩm Viên Uyển

 

Phúc Lợi Đơn - Nhu Tình

Phúc Lợi Đơn - Nhu Tình : Sử dụng nhận được ngẫu nhiên số điểm tích lũy từ 50 - 100 điểm Phúc Lợi - Nhu Tình

Lưu Ý : Vật phẩm không khóa và đều có thời hạn 15 ngày kể từ lúc nhận, điểm tích lũy được cộng dồn liên tiếp

Điểm Tích Lũy Trang Bị (15 ngày)
3.000 Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
8.000 Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ
15.000 Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên
24.000 Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường

Phúc Lợi Đơn - Hiệp Cốt

Phúc Lợi Đơn - Nhu Tình : Sử dụng nhận được ngẫu nhiên số điểm tích lũy từ 50 - 100 điểm Phúc Lợi - Hiệp Cốt

Lưu Ý : Vật phẩm không khóa và đều có thời hạn 15 ngày kể từ lúc nhận, điểm tích lũy được cộng dồn liên tiếp

Điểm Tích Lũy Trang Bị (15 ngày)
3.000 Hiệp Cốt Tình ý Kết
8.000 Hiệp Cốt Đan Tâm Giới
15.000 Hiệp Cốt Đa Tình Hoàn
24.000 Hiệp Cốt Thiết Huyết Sam

Phúc Lợi Đơn - Định Quốc

Phúc Lợi Đơn - Định Quốc : Sử dụng nhận được ngẫu nhiên số điểm tích lũy từ 50 - 100 điểm Phúc Lợi - Định Quốc

Lưu Ý : Vật phẩm không khóa và đều có thời hạn 15 ngày kể từ lúc nhận, điểm tích lũy được cộng dồn liên tiếp

Điểm Tích Lũy Trang Bị (15 ngày)
6.000 Định Quốc Ngân Tàm Yêu đái
10.000 Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển
18.000 Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
31.000 Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
49.000 Định Quốc Ô Sa Phát Quán

Phúc Lợi Đơn - An Bang

Phúc Lợi Đơn - An Bang : Sử dụng nhận được ngẫu nhiên số điểm tích lũy từ 50 - 100 điểm Phúc Lợi - An Bang

Lưu Ý : Vật phẩm không khóa và đều có thời hạn 15 ngày kể từ lúc nhận, điểm tích lũy được cộng dồn liên tiếp

Điểm Tích Lũy Trang Bị (15 ngày)
24.000 An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
34.000 An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
48.000 An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn
66.000 An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên

 

Với các thắc mắc liên quan Võ Lâm Luận Kiếm, quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về Fanpage : fb.com/luankiemgiangho để được giải đáp nhanh chóng nhất.

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Luận Kiếm - Công Thành Đại Chiến không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia